Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

Wsparcie dla studentów z Ukrainy

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oferuje wsparcie studentom z Ukrainy

Drodzy Studenci z Ukrainy,
w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, uruchomiony został adres e-mail: student-ukraina.wziks@uj.edu.pl, gdzie możecie pisać w każdej sprawie, w której Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Władze Wydziału będą mogły Wam pomóc. "O innych formach wsparcia będziemy Was informowali na bieżąco. Jesteśmy z Wami!" - mówi Pani Dziekan w nagraniu wideo. Pełną treść komunikatu Pani Dziekan zamieszczamy poniżej filmu. 

Aktualne formy wsparcia dla studentów z Ukrainy: 

  1. wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów - Prorektor UJ ds. dydaktyki w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów zdecydował o: podwyższeniu maksymalnej kwoty zapomogi, przyznaniu zapomogi ze środków własnych uczelni dla studentów i doktorantów (w tym szkół doktorskich) niespełniających warunków ustawowych. Nabór wniosków, będzie prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb. Więcej informacji pod tym odnośnikiem;
  2. możliwość wnioskowania o: urlop dziekański, urlop studencki oraz indywidualny plan studiów (IPS) bez przesyłania wniosku - wystarczy przesłać informacje o chęci skorzystania z niego na adres e-mail: student-ukraina.wziks@uj.edu.pl lub poprzez kontakt z Sekretariatem;
  3. usprawiedliwienie nieobecności - studenci z Ukrainy mogą usprawiedliwić nieobecności na podstawie oświadczenia studenta w związku z powszechnie znanym faktem konfliktu zbrojnego - złożenie wniosku o usprawiedliwienie nieobecności poprzez kontakt z Sekretariatem;
  4. odroczenie terminu wnoszenia opłat za studia - przedłużeniu  terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów będących obywatelami Ukrainy. Terminy upływające w okresie od lutego 2022 roku do maja 2022 roku ulegają przedłużeniu do dnia 30 września 2022 roku;
  5. zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne dla studentów pierwszego roku studiów - możliwości ubiegania się do dnia 30 września 2022 roku przez studentów pierwszego roku studiów będących obywatelami Ukrainy o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne z przyczyn związanych z agresją zbrojną Rosji na terytorium Ukrainy;
  6. zakwaterowanie w domach studenckich UJ - student lub doktorant może wnioskować o przyznanie miejsca dla siebie, swojego małżonka lub dziecka, a także dla opiekuna jeżeli student jest osobą niepełnosprawną. Więcej informacji pod tym odnośnikiem
  7. pomoc psychologiczna oferowana przez Instytut Psychologii UJ oraz Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji (SOWA) - więcej informacji na podlinkowanych stronach internetowych;
  8. bezpłatne kursy języka polskiego prowadzone przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Wydziału Polonistyki;

Więcej informacji o formach wsparcia dla studentów z Ukrainy i ich rodzin można znaleźć na stronie internetowej www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy.

W przypadku braku możliwości złożenia stosownego wniosku w chwili obecnej studenci i studentki z Ukrainy nie będą skreślani z listy studentów, a wszelkie formalności związane z uregulowaniem ich statusu będą mogli załatwić do końca września 2022 roku.

W sprawie pytań mogą się Państwo kontaktować także z panią Igą Kardas oraz panem Stanisławem Krzysztofkiem, obsługujący studentów i jednostkę od strony administracyjnej. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Komunikat Pani Dziekan

- Z wielkim smutkiem i oburzeniem przyjąłem tragiczną informację o agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, stanowiącej bezprecedensowe złamanie umów międzynarodowych i standardów współpracy - napisał prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w liście do społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni, którego treść można przeczytać pod tym adresem. 

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ:

Szanowni Państwo,
Drodzy studenci z Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, wszystkich studentów z tego kraju, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia prosimy o kontakt na adres mailowy: student-ukraina.wziks@uj.edu.pl 

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński