Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy i przepisy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aktualne przepisy:

Opis: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 29 maja 2019 roku
Okres obowiązywania: od 1 października 2019 roku

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Aktualne przepisy:

Opis: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Okres obowiązywania: od 1 października 2020 roku

Przepisy archiwalne:

Opis: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
Okres obowiązywania: od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aktualne przepisy:

Opis: Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie: Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Okres obowiązywania: od 1 października 2019 roku

Regulamin użytkowania sieci i infrastruktury sprzętowej Zakładu Lingwistyki Komputerowej

Opis: Regulamin użytkowania sieci i infrastruktury sprzętowej ZLK
Okres obowiązywania: od 30 września 2017 roku

Zasady użytkowania sieci WZiKS UJ

Opis: Zasady użytkowania sieci WZiKS UJ
Okres obowiązywania: przepis aktualny