Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji - rozpocznij z nami przygodę!

Pod koniec XX wieku zauważono, że jednym z zasadniczych problemów, jaki musi rozwiązać współczesna informatyka jest problem komunikacji człowiek - komputer. Z czysto informatycznego punktu widzenia problem komunikacji programu komputerowego z otoczeniem to problem konstrukcji interfejsu (interface), tj. tej warstwy oprogramowania, która przyjmuje polecenia i dane użytkownika oraz pokazuje użytkownikowi wyniki. Wiadomo też, że interfejs wygodny dla człowieka (ergonomiczny) powinien być dostosowany do ludzkich mechanizmów komunikacyjnych. Najbardziej zaawansowaną formą takiego dostosowania byłby interfejs rozumiejący ludzką wypowiedź i tłumaczący ją na polecenia zrozumiałe dla komputera. Jednak projektowanie interfejsu dla człowieka wymaga pogłębionej wiedzy o ludzkich mechanizmach komunikacyjnych oraz znajomości kulturowych uwarunkowań procesu wymiany informacji za pomocą tekstu, obrazu i dźwięku, co zdecydowanie wykracza poza program studiów informatycznych. Wykracza tak dalece, że staje się przedmiotem odrębnych studiów interdyscyplinarnych, tzw. Human-Computer-Interaction, uruchamianych już pod koniec XX wieku w ważnych dla nauki światowej ośrodkach akademickich. Utworzone w roku 2000 decyzją senatu UJ studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji są ich polskim odpowiednikiem.

Przedmiotem studiów jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej, a także ich osadzenia w kontekście kulturowym . Są to umiejętności, jakich nie dają studia czysto informatyczne. Absolwent EPI powinien więc być poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym oraz rozwijającym się sektorze informacyjnym.

Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji są prowadzone w porozumieniu z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ.