Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt

dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska, prof. UJ

adres e-mail
dorota.korwin-piotrowska@uj.edu.pl
pokój
3.213

Zainteresowania naukowe

Pogranicze literaturoznawstwa i lingwistyki, poetyka kognitywna, tekstologia, antropologia milczenia.

Prowadzone zajęcia

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z poetyki oraz kompozycji z elementami retoryki, a także warsztaty ze struktury informacji w tekście.

Publikacje

Książki:

 • Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2020.
 • Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych (Na przykładach z polskiej prozy współczesnej), Kraków, Wydawnictwo UJ, 2015.
 • Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2011.
 • Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Kraków, Universitas, 2006.
 • Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków, Universitas, 2001.

Wybrane artykuły:

 • D. Korwin-Piotrowska, Powieść – doświadczanie tekstu: tekstualność, płynna tożsamość,        nawigacja, w zbiorze: Powieść dziś.  Teorie, tradycje, interpretacje, red. A. Skuba-     czewska-Pniewska i J. Tuszyńska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019.
 • D. Korwin-Piotrowska, Stopniowalność tekstu literackiego – teoria i praktyka, w zbiorze: Nauka (płynąca ze) sztuki – sztuka (uprawiania) nauki, red. G. Habrajska, M. Bartosiak, Łódź, Primum Verbum, 2018.
 • D. Korwin-Piotrowska, Ceci n’est pas… – jako formuła modernizmu i jej dwie współczesne realizacje, w zbiorze: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2017.
 • D. Korwin-Piotrowska, Milczenie i nie-milczenie współczesności, „Ethos” 2016, nr 1.
 • D. Korwin-Piotrowska, Świat niemożliwy, czyli nasz. Wokół prozy Jacka Dukaja, w zbiorze: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje, red. A. Iskra-Paczkowska, S. Gałkowski, M. Stanisz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016.
 •  D. Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki,  „Tematy i Konteksty” 2013, nr 3.

Inne – zob. Repozytorium UJ: <ruj.uj.edu.pl>