Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu

dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ

pełnione funkcje

kierownik Zakładu Lingwistyki Komputerowej UJ

adres e-mail
izabela.gatkowska@uj.edu.pl
i.gatkowska@epi.uj.edu.pl
pokój
3.231

Zainteresowania naukowe

Semantyka leksykalna, lingwistyka komputerowa, neurolingwistyka, diagnostyka zaburzeń mowy, język na tle procesów poznawczych.

Badania naukowe

Uczestniczy w pracach naukowych Zakładu Lingwistyki Komputerowej (nad eksperymentalną siecią leksykalną oraz słownikiem semantycznym).

Prowadzone zajęcia

Wprowadzenie do językoznawstwa, Wstęp do semantyki, Reprezentacja języka w mózgu i umyśle, Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji, Neurolingwistyka.

Publikacje

Książki autorskie:

 • Diagnosing Dysarthria in Adults: A New Speech Assessment Method for Polish, English, and Spanish. (Beyond Language 3). San Diego, CA: Æ Academic Publishing, 2020,
 • Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017,
 • Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków, WUJ, 2012.

Książki redagowane i współautorskie:

 • Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski, WUJ, Kraków, 2013,
 • Choroba Parkinsona. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, współautorzy: Monika Rudzińska, Izabela Gatkowska, Elżbieta Mirek, Andrzej Szczudlik, WUJ, Kraków, 2009.

Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • „DOM ‚house/home’ in empirical lexical networks” (2017), Ethnolinguistics, t. 28, Lublin, s. 121-140.
 • „Religious Vocabulary in an Experimental Network of Lexical Links Fifty Years Ago and Today” (2017), [w:] A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Lanigan, J. Rickford (red.), Ways to Religion t.1, Wrocław, s. 55-74.
 • „Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego” (2018), [w:] J.Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek(red.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin, Wydawnictwo Czelej, s. 250-268
 • „Dom w empirycznych sieciach” (2016), Etnolingwistyka, t. 28, s. 117-135.
 • „Empty answers in an Experiment of Free Word Association” (2015), Academic Journal of Modern Philology 2015, t.4, s. 41-49, Wrocław, PAN oddział Wrocław.
 • „Empiryczna sieć powiązań leksykalnych” (2015), Polonica t.35, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 155-178.
 • „Word Associations as a Linguistic Data” (2014), [w:] P. Chruszczewski, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.), Languages in Contact 2012, t. 1, Wrocław, s. 79 – 92.

PEŁNA LISTA