Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia - Elektroniczne przetwarzanie informacji

Studia Elektroniczne Przetwarzanie Informacji (EPI) są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno-humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych.

Zgodnie z celem studia elektroniczne przetwarzanie informacji nie tylko dostarczają wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki, ale także wprowadzają studentów w zagadnienia związane z mechanizmami ludzkiej komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. W trakcie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) studenci uczą się podstaw programowania, zapoznają się z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych oraz inżynierią oprogramowania. Uczą się także analizy struktury języka, tekstu, obrazu i dźwięku osadzonej w kontekście kulturowym a także tego jak zastosować wynik analizy do stworzenia logicznej i przejrzystej struktury informacji oraz do zaprojektowania i wykonania ergonomicznego i estetycznego interfejsu użytkownika w aplikacjach internetowych.

Zgodnie z efektami uczenia się absolwent jest przygotowany do:

 1. projektowania i programowania serwisów informacyjnych w technologii WWW,
 2. projektowania i programowania ergonomicznego graficznego interfejsu użytkownika (GUI),
 3. projektowania i wykonania grafiki oraz animacji komputerowej dla potrzeb serwisów WWW,
 4. administrowania złożonym serwisem WWW.

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty informatyczne: wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Python), bazy danych, systemy operacyjne (UNIX), sieci komputerowe, grafika komputerowa, animacja komputerowa, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych, system interakcyjny;
  przedmioty humanistyczne: wstęp do językoznawstwa, poetyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psycholingwistyczne mechanizmy percepcji, projektowanie graficzne, obraz filmowy, przetwarzanie dźwięku, kultura symboliczna, antropologia obrazu, prawo własności intelektualnej i prawo Internetu;
  przedmioty ogólne: analiza matematyczna i algebra liniowa, język angielski.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Projekt dyplomowy (licencjacki) dokumentuje sumę zdobytych umiejętności informatycznych i humanistycznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej i przemysłu informatycznego.

Plan studiów obejmuje wykłady (540 godz.), ćwiczenia (784 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (390 godz.) i ćwiczenia projektowe (180 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.

 

więcej o

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
 • przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
 • zdanie egzaminu dyplomowego,

w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest przygotowany do pracy zawodowej, przede wszystkim jako: projektant, programista, tester i administrator aplikacji internetowych, a także jako grafik komputerowy.

Absolwent kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji jest poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym i rozwijającym się sektorze informacyjnym. Jest przygotowany do pracy w firmach tworzących lub utrzymujących serwisy WWW oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie systemy są eksploatowane.

Monitorowanie losów absolwentów wykazuje, że ponad 90% pracuje w szeroko rozumianym sektorze IT. Bardzo pozytywnie o kwalifikacjach absolwentów elektronicznego przetwarzania informacji wypowiadają się pracodawcy.

Dział Rekrutacji na Studia UJ

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:

Dział Rekrutacji na Studia UJ

tel.: +48 12 663 14 01, 12 663 14 08, 12 663 14 41
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona internetowa: rekrutacja.uj.edu.pl
adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój 18

Godziny dyżurów: poniedziałek: 10:00-16:00; wtorek-piątek: 08:00-16:00

IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są elektroniczne poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów - irk.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron